header-search
Det finns inget fel väder – bara fel val av däck
print mail share
close
placeholder-image
west Alla artiklar
print mail share
close

Det finns inget fel väder – bara fel val av däck

3 juli 2017

147 000 fordon i Sverige behåller vinterdäcken på över sommaren. Michelins årliga däckundersökning kring svenskars val av däck visar att mer än hälften, 55 procent, av bilisterna valde i år att använda sina vinterdäck efter den 15 april. Att behålla vinterdäck på, som är byggda för en kallare väderlek, under körning de varma sommarmånaderna skapar miljöproblem och äventyrar säkerheten på våra vägar.

I undersökningen svarar 58 procent att de har bytt till sommardäck under april månad. 93 procent kör nu i juni på sommardäck. Fyra procent svarar att de kör på ”helårsdäck” på bilen, trots att denna däckkategori inte säljs i Sverige. Man kan reflektera kring att bilisterna i högre grad använder sig av helårsdäck på bekostnad av vinterdäck (jmf med tidigare mätningar), som i sig inte är olagliga på sommaren, men utgör en stor säkerhetsrisk.

Tre procent av de svenska bilisterna åker alltså fortfarande i juni på dubbfria vinterdäck eller på dubbdäck. Sett till Sveriges hela personbilspark, cirka 4 900 000 bilar[1], innebär det att cirka 147 000 bilar rullar med vinterdäcken på i högsommarvärmen. Lägger man på de fyra procenten som svarar att de kör på helårsdäck till denna grupp, så blir siffran 343 000 bilar som fortfarande inte bytt till sommardäcken.

- Det är oroväckande att så många fortfarande i juni åker på vinterdäck i någon form, säger Marcus Karlsson, miljö- och trafiksäkerhetsansvarig på Michelin i Norden. Dessa däck saknar de egenskaper man önskar på en sommarvarm körbana. Vi måste fortsätta att informera om riskerna med att köra på fel däck och vara lyhörda hur de svenska bilisterna vill ha sin information.

I en tidigare rapport från Statens väg- och transportforskningsinstitut[2], visas att bromssträckan på torr asfalt i tester är cirka 15 procent längre för vinterdäck jämfört med sommardäck, oavsett hastighet före inbromsningen. På våt asfalt var bromssträckan omkring 20 procent längre för vinterdäcken.

I Michelins nyligen genomförda undersökning varierade kunskapen bland de tillfrågande om hur ålderstigna deras däck var. Den största skillnaden fanns mellan ålderskategorierna 50–64 år där 79 procent hade god kännedom. I åldern 18–29 år uppgav endast 48 procent att de hade god kännedom om däckens status.

55 procent av de svenska respondenterna angav att de använder vinterdäck efter 15 april. Det är en hög siffra. Orsaken är i huvudsak dåligt vägunderlag och dåligt väder (68 procent). Bland respondenterna i de norra delarna av vårt avlånga Sverige var andelen betydligt högre, 82 procent.

Olika grupper önskar inhämta information om sitt val av däck på olika sätt. Yngre målgrupper söker själva information på internet, medan mognare åldersgrupper vill ha bedömningen gjord direkt av en fackman. 48 procent av de svarande i åldersgruppen 30-49 år söker information själva på internet. I ålderskategorin 65 år och uppåt var det endast 21 procent som brydde sig om internet. Hela 56 procent i den senare åldersgruppen väljer en fackman för rådgivning inför däckbytet.

Fem heta tips från Michelin
1. Använd sommardäck på sommaren och vinterdäck på vintern.
2. Anpassa körning och hastighet efter underlag, körförmåga och däckens skick.
3. Kontrollera och anpassa lufttrycket efter antal passagerare och last.
4. Sätt de bästa däcken bak (de med störst mönsterdjup).
5. Kontrollera däckens mönsterdjup, lagen kräver minst 1,6 mm mönsterdjup för sommardäcken och 3 mm för vinterdäcken.

placeholder-image

Fakta om regler
Perioden 1 december till 31 mars måste föraren säkra greppet vid vinterväglag i Sverige. Då ska vinterdäck användas. Från 1 oktober till 15 april får man ha dubbdäck på bilen. Dubbdäck är olagligt att använda övrig tid på året.

Om undersökningen
Michelin genomförde första veckan i juni en Sifo-undersökning bland 4 000 nordiska bilister varav 1 293 i Sverige. Frågorna handlade om däck och trafiksäkerhet. Detta är åttonde året i rad som Michelin genomför undersökningen.

[1] Statistiska centralbyrån i maj 2017. http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/transporter-och-kommunikationer/vagtrafik/fordonsstatistik/
[2] Rapport - Jämförelse av vinter- och sommardäck på barmark sommartid http://vti.diva-portal.org/smash/get/diva2:799982/FULLTEXT02.pdf

placeholder-image
placeholder-image
placeholder-image

Press kit

print mail share
close

Kontakta