header-search
Michelin lanserar sin första anläggning för däckåtervinning med hjälp av svensk teknik
print mail share
close
placeholder-image
west Alla artiklar
print mail share
close

Michelin lanserar sin första anläggning för däckåtervinning med hjälp av svensk teknik

9 februari 2021

Michelin lanserar sin första återvinningsanläggning i ett joint venture[1] samarbete med svenska Enviro. Initiativet innebär ett innovativt industriellt genombrott utformat för att återvinna allt i ett uttjänt däck, och är ytterligare ett exempel på företagets expansion inom hållbara material.

Michelins första moderna återvinningscentral byggs i Chile i regionen Antogafasta i samarbete med Enviro, ett svenskt företag med patenterad teknik för återvinning av kimrök (fint kolpulver), olja, stål, pyrolysolja (bioolja) och gas från uttjänta däck. Anläggningen har en årlig kapacitet att återvinna 30 000 ton däck till anläggningsmaskiner, vilket motsvarar 60 procent av sådana däck som årligen kasseras i Chile.

Bygget påbörjas i år och produktionen planeras starta under 2023. Drygt 250 miljoner kronor investeras i anläggningen och med sin innovativa återvinningsprocess kommer den att stödja den cirkulära ekonomin.

Uttjänta däck kommer samlas in direkt från kundens lokaler och transporteras till anläggningen för att klippas upp och återvinnas. Enviros teknik möjliggör för återvinning av allt i ett uttjänt däck för återanvändning. Enligt planen krävs att 90 procent av det återvunna materialet används i en mängd olika gummibaserade produkter såsom däck, transportband och vibrationsdämpande produkter. Resterande tio procent ska användas direkt i anläggningen för generering av värme och kraft för eget bruk.

Denna första återvinningscentral gör det möjligt för Michelin att erbjuda en omfattande återvinningslösning, från att samla in uttjänta däck till återanvändning av råvaror vid tillverkning av nya produkter.

–Tack vare denna joint venture med Enviro kan vi stolt presentera Michelin-koncernens första återvinningsanläggning, säger Sander Vermeulen, Vice President, Marketing & Business Development, Strategy and New Business for the High-Tech Materials business line. Anläggningen utgör en milstolpe där vi erbjuder en innovativ återvinningsfunktion vid utveckling av nya affärer. Vi för just nu en dialog med chilenska gruvbolag om långvariga kontrakt. Genom att skala upp Enviros teknik, erbjuder vi dem en lösning som stödjer deras miljömål och möjliggör utvecklingen av en cirkulär ekonomi.

Anläggningen ligger i linje med Michelins åtagande att införliva en ökad mängd hållbara material i däcken. Medvetet om att den snabba utvecklingen på området kräver nya former av samarbeten, positionerar sig Michelin som en enande kraft för att utveckla innovativa partnerskap inom flera tekniska områden. Huvudmålet med de många partnerskapen och initiativen som Michelin deltar i, är att skapa och utveckla återvinningssystem för uttjänta däck men också för plastavfall.

Press kit

print mail share
close

Kontakta