header-search
Först i världen: Michelin presenterar två däck godkända för trafik med 45% respektive 58% hållbart material
print mail share
close
placeholder-image
west Alla artiklar
print mail share
close

Först i världen: Michelin presenterar två däck godkända för trafik med 45% respektive 58% hållbart material

12 oktober 2022
  • Två däck ett för bilar och det andra för bussar, visar vägen till framtidens teknik inom Michelins standarddäck inom två till tre år.
  • Michelins betydande erfarenhet inom högteknologiska material och program för partnerskap bidrar till att accelerera utvecklingen.
  • En påtaglig illustration av Michelins kapacitet att nå sitt ambitiösa mål om 100% hållbara material i alla sina däck till år 2050.

Först i världen, presenterar Michelin två däck – ett för bilar och det andra för bussar – som innehåller 45% respektive 58% hållbara material. Godkända för användning i trafik, ligger dessa däcks prestanda helt i nivå med Michelins konventionella däck.  

Michelin har tagit ett nytt steg mot pilotproduktion och marknadsföring inom två-tre år av nya varugrupper, som kommer att innehålla däck med höga nivåer av hållbara material. Michelin Group är således väl rustat för att nå sitt åtagande om en global produktion av 100% biobaserade, förnybara eller återvunna material till år 2050, med ett delmål om 40% år 2030.

Michelins framgång beror på en ökad andel naturgummi, tillsammans med inblandning av återvunnen kimrök, oljor såsom solrosolja och biobaserade hartser, kiseldioxid från risskal och även återvunnet stål i däcken.

Inkluderandet av hållbara material i utvecklingen av däcken är ett omfattande arbete där inga kompromisser med prestanda tillåtits, och där omsorg ägnas att inte påverka miljön i varje steg av livscykeln – design, tillverkning, transport, användning och återvinning. 

Michelin lutar sig mot sin expertis inom högteknologiska material tillsammans med bidraget från alla sina 6000 ingenjörer, forskare, kemister och utvecklare vid sitt FoU center. Det är värt att notera att 2021 hade Michelin 3 678 aktiva patent för material.

Medvetet om att takten och typen av utveckling inom hållbara material kräver nya färdigheter, har företaget engagerat sig i ett program med målinriktade partnerskap. Dessa gör det möjligt att accelerera utvecklingen av banbrytande tekniker, särskilt inom transformation och återvinning. Exempel på detta är Pyrowave (r-styrene), Carbios (r-PET), Enviro (rCB) och IFPEN/Axens med deltagande av ADEME (den franska byrån för ekologisk transiton). Empreinte1 projektet har vidtagits med ADEME, medan projekt inom cirkulär ekonomi, BlackCycle och Whitecycle, drivs av Michelin med ett flertal europeiska partners och med stöd av EU, med syftet att transformera däck vid slutet av deras livscykel till högkvalitativ råvara som kan användas till nya däck.

[1] Empreinte-projektet är finansierat av den franska regeringen som en del av programmet för framtida investeringar, nu inkluderat i ”France 2030” och drivs av ADEME.

Press kit

print mail share
close

Kontakta