header-search
Säkerhet, miljö och besparingar: Stora vinster vid ökat fokus på slitna däck
print mail share
close
placeholder-image
west Alla artiklar
print mail share
close

Säkerhet, miljö och besparingar: Stora vinster vid ökat fokus på slitna däck

  • Lotta WRANGLE
3 oktober 2019

Hur säkra är de däck som sitter på din bil egentligen? Michelin ställer sig bakom att testa däckens våtegenskaper i slitet tillstånd, vid minsta tillåtna mönsterdjup.

Brist på minimikrav för prestanda genom hela däckets livslängd ger idag både säkerhetsmässiga, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. Många tillverkare utvecklar däck som är säkra fram till att slitageindikatorn på 1,6 mm nås för ett sommardäck, men det finns inga regler som förhindrar att bilägare i god tro införskaffar däck som bromsar markant sämre när de blir slitna.

- Som det är nu, när det inte finns något krav på test av slitna däck, så lämnas det helt till bilägaren att bestämma när däcken ska bytas ut, utan att denne har något underlag som visar på däckens prestationsförmåga när de är slitna. När du köper nya däck får du bara information om hur däcket presterar som nytt, förklarar Arne Sköldén, miljöchef för Michelin i Norden.

Avsaknaden av ett minimikrav på prestanda även för slitna däck betyder att bilister helt ovetande kan köra runt med däck i åratal som är mycket sämre än genomsnittet.

Men det betyder också att däckhandlare, verkstäder och bilister allt som oftast byter ut sina däck långt innan den lagliga gränsen på 1,6 mm för sommardäcken är nådd – däck som faktiskt skulle kunna köra vidare i ytterligare många kilometer. Detta kostar både användaren och miljön dyra pengar i form av slöseri av resurser och onödiga utgifter. Revisionsfirman Ernst & Young har på uppdrag av Michelin gjort beräkningar på vad det skulle kosta samhället om man konsekvent skulle byta ut sina sommardäck vid 3 mm istället för 1,6 mm. Detta skulle varje år, bara i Europa innebära:

-        128 miljoner fler tillverkade däck

-        6,6 miljoner ton extra CO2 utsläpp

-        En ökad kostnad för bilisterna på ca 6,9 miljarder Euro.

Stora skillnader på slitna däck
Flera tester visar att varken ett däcks prestation som nytt eller dess mönsterdjup kan ge någon indikation på hur väl det presterar när det är slitet. Den kunskapen kräver tester av däcken både som nya och slitna. Alltså tillgång till ett helt nytt däcktest, utöver de tester som redan görs av producenterna på nya däck.

- Faktum är att så snart ett däck monteras på en bil och börjar användas, börjar det slitas, och ju mer det slits desto mer förändras dess prestanda. Därför är ett däck på en bil per definition aldrig nytt och ju mer det slits, ju mer ändras dess egenskaper. Våra tester visar tydligt att några däckfabrikat blir riktigt dåliga när de slits, medan andra levererar säkerhet till minsta mönsterdjup, säger Arne Sköldén

Vissa däckegenskaper förbättras när däcket slits, till exempel bromsegenskaperna på torrt underlag och bränsleförbrukningen. Men den ur säkerhetssynpunkt viktigaste egenskapen som försämras när däcket slits är inbromsning på våt vägbana. Därför är det en egenskap som ur säkerhetssynpunkt bör testas på ett systematiskt sätt.

Michelins mål är att försäkra sig om att alla kunder har relevant information om deras däcks egenskaper genom hela dess livslängd. Målet kan nås genom att införa reglerande tester av använda däck. Därför stödjer Michelin det förslag som Frankrike presenterat för EU om att de reglerande tester som nu görs på nya däck också bör göras på däck med minsta lagliga mönsterdjup.

placeholder-image
placeholder-image
placeholder-image

EU – Senaste utvecklingen
För att garantera konsumenternas säkerhet införde de europeiska institutionerna i mars 2019 principen att testa däck med minsta mönsterdjup i den europeiska EU-förordningen, känd som the General Vehicle Safety Regulation, (Allmänna fordonssäkerhetsförordningen). Den beräknas träda i kraft inom ett par år.

En arbetsgrupp har tillsatts vid FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE) för att definiera tillvägagångssättet för testerna, referensdäck och de lagliga begränsningar som måste respekteras. Michelin stödjer införandet av en minimigräns för inbromsningseffektivitet på våt vägbana med slitna däck, för att försäkra sig om att kunderna får godtagbar prestanda från alla däck på marknaden.

Så testas nya däck idag
Med nya däck mäts idag den bromssträcka på våt vägbana som krävs för att minska ett fordons hastighet från 80 km/tim till 20 km/tim på vanlig vägbana med ett vattendjup av 1 mm. Förutom det specifika testet inkluderas andra mycket exakta parametrar som friktionskoefficienten, temperaturen i omgivningen och så vidare. Enligt Michelin bör den nuvarande testmetoden också användas på slitna däck. Dels för att metoden är allmänt känd av däckexperter, däcktillverkare, distributörer och testorganisationer och dels för att den motsvarar de verkliga förhållanden som en bilist riskerar att möta på vägen.

Michelin anser att rullmotstånd och buller även i fortsättningen enbart ska testas på nya däck eftersom de egenskaperna förbättras när däcken börjar slitas. Michelin kräver dock inte att märkningen av däck förändras, utan att de även i fortsättningen baseras på nya däck.

Press kit

print mail share
close