header-search
Tyre Technology Expo 2024: MICHELIN utvecklar innovationer för ökad kunskap om däck- och vägslitagepartiklar
print mail share
close
placeholder-image
west Alla artiklar
print mail share
close

Tyre Technology Expo 2024: MICHELIN utvecklar innovationer för ökad kunskap om däck- och vägslitagepartiklar

21 mars 2024
  • Utvecklingen inom analys av mikropartiklar tar ett nytt steg framåt när de första forskningsresultaten presenteras för vetenskapsvärlden och däckbranschen.

  • Förbättrad kunskap och metoder kring däck- och vägslitagepartiklar: en kompletterande strategi till Euro7-standarden.

  • Michelin har arbetat inom forskning på slitagepartiklar och minskat däckslitage under de senaste 20 åren.

Ett nytt steg framåt; de första forskningsresultaten presenteras för vetenskapsvärlden och däckbranschen.

I syfte att bidra med fördjupad kunskap och minskat däckslitage har Michelin utvecklat ett system för analys av små slitagepartiklar kallat; ”SAMPLE”. Systemet fångar, sorterar, räknar och karakteriserar partiklar från däck med oöverträffad precision och reproducerbarhet. Detta analyssystem, som presenterades på Tyre Technology Expo, öppnar vägen för däck med slitagepartiklar som är helt bioassimilerbara av naturen.  

Många frågor ställs om däck- och vägslitagepartiklar. Därför är det viktigt att använda tillförlitliga, reproducerbara och standardiserade mätningar, ett grundläggande steg för att bättre förstå deras miljöpåverkan och samtidigt kunna utveckla och ta fram nya lösningar.

placeholder-image

Slitagepartiklar från däck är i genomsnitt lika stora som ett mänskligt hårstrå (100 µm) och bildar en komplex blandning av däckgummi (50 %), mineraler och andra vägkomponenter (50 %).  

Michelin-studien har kvantifierat antalet av dessa partiklar som bidrar till luftföroreningar, dvs. PM10 och PM2,5(1) även kallade mikropartiklar. Hittills har dessa siffror aldrig verifierats genom så exakta experimentella mätningar. De inledande resultaten visar att bland de partiklar som släpps ut är i genomsnitt 1,3 % PM10 och 0,16 % PM2,5 vilka har benägenheten att finnas i suspension i luften. (2)

Denna exakta kvantifiering är viktig för att Michelin ska kunna öka förståelsen för sambandet mellan däcket, vägen och körsättet, men även för myndigheter som ansvarar för bedömningar av föroreningar i stadsmiljö. Dessa data är avgörande för utformningen av simuleringsmodeller för mätning av luftkvalitet.

I december 2022 och mars 2023 var denna studie föremål för två vetenskapliga artiklar https://www.researchgate.net/profile/Frederic-Biesse.

Michelin gjort detta system tillgängligt för analys av utsläppta partiklar för däckbranschen och för ETRMA (European Tyre & Rubber Manufacturers' Association). ETRMA kommer dessutom att genomföra en mätningskampanj i större skala med hjälp av en oberoende tredje part. Den kommer att lanseras under 2024 under en period på cirka 18 månader.

Michelins strategi
kompletterar Euro7-standarden

Euro7-standarden, som nyligen har antagits av EU-kommissionen kommer inom kort att fastställa gränsvärden för däckslitage för att minska mängden partiklar som släpps ut i Europa. Denna förordning har en egen testmetod för att kvantifiera alla slitagepartiklar från däck och väg, i gram per km per transporterat ton. Det gör det möjligt att mäta totala utsläpp i mycket stor skala för alla däck på marknaden. De däck som inte uppfyller standarden kommer inte längre att kunna säljas på marknaden.

Michelin har sedan länge förespråkat denna förordning och arbetar med en kompletterande strategi för att öka sin förståelse i frågan.

Michelin har arbetat inom
forskning på slitagepartiklar
och minskat däckslitage under
de senaste 20 åren.

Sedan 2005 har många av Michelins forsknings- och utvecklingsanläggningar arbetat för att få en bättre förståelse för slitagepartiklar för att kunna minska utsläppen. För att uppnå detta förlitar sig Michelin både på sin kunskap om material och på en utvecklingsstrategi som genom historien varit inriktad på att optimera användningen av material. Detta har bidragit till en minskning av partikelutsläppen från Michelin-däck med 5 % mellan 2015 och 2020 – med fortsatta förbättringar därefter.

I slutet av 2023 tillkännagav Michelin skapandet av ett gemensamt laboratorium med CNRS och University of Clermont Auvergne: ”BioDLab”. Dess uppdrag är att förstå den biologiska nedbrytningen av slitagepartiklar för att sedan utveckla verktyg för att hitta nya konkreta lösningar som kan göra dem bioassimilerbara av miljön.

Michelin är dessutom internationellt erkänt som ledande inom däcklivslängd. En position som bekräftades av ett test utfört av ADAC2, den tyska bilägarorganisationen (studie publicerad i mars 2022) på ett hundratal däck.

Genom dessa åtgärder vill Michelin få en bättre förståelse för fenomenet däckslitagepartiklar och deras nedbrytningsprocess. Det finns flera mål: minska utsläppen, lämna vetenskapliga svar och utveckla konkreta tekniska lösningar.

[1] Suspenderade partiklar (PM) innefattar mikroskopiskt material i luft eller vatten. Partiklar i luften kallas aerosoler. PM10 omfattar partiklar med en diameter på mindre än 10 µm, PM2,5 de som är mindre än 2,5 µm.
[2] Se studien: TO31940 eng. alte Version (adac.de)

Press kit