header-search
Banbrytande innovation inom återvinning: Michelin går samman med Antin och Enviro för att meddela uppförandet av deras första däckåtervinningsanläggning i Sverige.
print mail share
close
placeholder-image
west Alla artiklar
print mail share
close

Banbrytande innovation inom återvinning: Michelin går samman med Antin och Enviro för att meddela uppförandet av deras första däckåtervinningsanläggning i Sverige.

29 februari 2024
  • Överenskommelse om en gemensam investeringsplan för byggandet av en första återvinningsanläggning för uttjänta däck i Uddevalla.
  • Projektet baseras på Enviros unika pyrolysteknik med möjlighet att utvinna råvaror ur flerkomponentsprodukter.  
  • Samriskföretaget har säkrat en rad fleråriga avtal beträffande leverans av uttjänta däck för förädling av återvunnen kimrök och pyrolysolja. Den första anläggningen kommer att ha kapacitet att återvinna ca 35 000 ton uttjänta däck per år och skapa upp till 40 gröna jobb i lokalsamhället.

Samriskföretaget tillkännager att ett investeringsbeslut har fattats om att uppföra den första återvinningsanläggningen för uttjänta däck. Antin och Enviro bildade samriskföretaget i mars 2023 i syfte att bygga en serie anläggningar i utvalda europeiska regioner. Antin är majoritetsägare i samriskföretaget där Michelin är minoritetsägare. Enviro har möjlighet att bli en betydande minoritetsägare.

Den första fabriken i Uddevalla har fått alla nödvändiga miljötillstånd och bygglov. Byggnationen har redan påbörjats och anläggningen förväntas vara driftsatt under 2025. Med det initiala målet att bearbeta ca 35 000 ton uttjäntadäck per år kommer anläggningen skapa upp till 40 gröna jobb i lokalsamhället under sin första fas.

Fleråriga leveransavtal
Förutom att erhålla finansiering för uppförandet av industrianläggningen har samriskföretaget tecknat en rad fleråriga avtal om leverans av uttjänta däck samt återvunnen kimrök och pyrolysolja. Därmed fortsätter Michelin sitt arbete med att proaktivt stödja utvecklingen av ekosystem för återvinning av utslitna däck och åtar sig att samverka kring den framtida utvecklingen av detta samriskprojekt. Michelin har exempelvis tecknat ett flerårigt leveransavtal för leverans av kimrök och pyrolysolja.

En miljon ton
Som tidigare meddelats planerar samriskföretaget att bygga fabriker över hela Europa med en total årlig återvinningskapacitet på en miljon ton uttjänta däck. När Uddevalla-anläggningen tas i drift kommer samriskföretaget att inleda byggandet av ytterligare fabriker i andra europeiska länder för att säkerställa en snabb utrullning av denna teknik. Antin och Enviro har redan enats om en finansieringsplan för uppförandet av dessa fabriker.

Volymen uttjänta däck som kasseras har fortsatt att öka och uppgår nu till 3,5 miljoner ton per år – enbart i Europa. Detta samriskföretag grundades för att utveckla återvinning av utslitna däck i hela Europa och producera hållbara råvaror. Först och främst kommer vi att producera återvunnen kimrök och oljor som sedan kan användas i däcktillverkningen och i den petrokemiska industrin. Genom att ersätta jungfrulig kimrök med återvunnet material kan vi minska utsläppen med över 90 procent jämfört med användning av konventionell kimrök.

Banbrytande innovation inom återvinning
Scandinavian Enviro Systems har utvecklat en patenterad, modulbaserad återvinningsteknik som gör det möjligt att utvinna värdefulla råmaterial från uttjänta däck samt kimrök och olja. Dessa erbjuder stora miljöfördelar jämfört med motsvarande fossilbaserade materia – bland annat genom en betydande minskning av koldioxidutsläppen.

placeholder-image

Michelin har starkt stöttat bildandet av detta samriskföretag mellan Enviro och Antin. Arbetet började 2020 när Michelin blev aktieägare i Enviro i syfte att vidareutveckla denna teknik. Idag har vi nått ytterligare en milstolpe i och med beslutet att investera i byggandet av den första fabriken i Sverige. Lanseringen av detta ambitiösa industriprojekt, som förväntas utvecklas i europeisk skala, återspeglar Michelin-koncernens strategiska mål att uppnå 100 procent förnybara och återvunna material senast 2050, vilket minskar den totala miljöpåverkan från våra däck.

Maude Portigliatti, affärsdirektör för högteknologiska material och medlem i Michelin-koncernens ledningsgrupp

Det är med glädje Antin kan meddela att den första av flera anläggningar som planerats i samarbete med Enviro och Michelin nu har blivit godkänd. Vi är stolta över att kunna skapa en helt cirkulär plattform för att utvinna ingående råmaterial ur uttjänta däck, vilket gör det möjligt att utnyttja dessa råmaterial på ett hållbart sätt om och om igen. Detta är ett led i Antin NextGens strategi att fokusera på beprövade tekniker som kräver betydande kapital för uppskalning.

Anand Jagannathan, Antin Senior Partner

Anläggningen i Uddevalla blir samriskföretagets första fullskaliga däckåtervinningsanläggning och ett första viktigt steg i vårt gemensamma arbete med att skapa världens första stora däckåtervinningskoncern. Tillsammans kommer vi att spela en avgörande roll i den industriella omvandling som behövs för en mer hållbar framtid.

Alf Blomqvist, ordförande för Scandinavian Enviro Systems


About Enviro
Scandinavian Enviro Systems contributes to enhanced environmental and economic sustainability using a patented technology for the recovery of valuable raw materials from scrapped and end-of-life products, including tyres. The production of new tyres using carbon black recovered with Enviro’s technology reduces carbon dioxide emissions by up to 93 per cent compared with the use of virgin carbon black. Enviro has its head office in Gothenburg and a plant for the recycling of end-of-life tyres in Åsensbruk. Enviro was founded in 2001 and is listed on Nasdaq First North Growth Market. The largest owner is the French tyre manufacturer Michelin.

About Antin Infrastructure Partners
Antin Infrastructure Partners is a leading private equity firm focused on infrastructure. With over €30 billion in assets under management across its Flagship, Mid Cap and NextGen investment strategies, Antin targets investments in the energy and environment, digital, transport and social infrastructure sectors. With offices in Paris, London, New York, Singapore, Seoul and Luxembourg, Antin employs over 220 professionals dedicated to growing, improving, and transforming infrastructure businesses while delivering long-term value to portfolio companies and investors. Majority owned by its partners, Antin is listed on Euronext Paris (Ticker: ANTIN – ISIN: FR0014005AL0).

Press kit

print mail share
close

Kontakta