header-search
Michelin sätter nya mål for hållbara däck
print mail share
close
placeholder-image
west Alla artiklar
print mail share
close

Michelin sätter nya mål for hållbara däck

11 juni 2018

År 2048 kommer Michelins däck att bestå av 80 procent hållbart material, och 100 procent av däcken kommer återvinnas.

I samband med Movin’On 2018 presenterar Michelin sin ambition att alla dess däck år 2048 kommer att tillverkas med 80 procent miljömässigt hållbara material och att 100 procent av alla däck ska återvinnas. Idag är återanvändningsgraden för däck, världen över, 70 procent och återvinningsgraden 50 procent.

I Michelin-däck används i dag 28 procent hållbara material, 26 procent bio-baserade som naturgummi, solrosolja, limonen och så vidare, och 2 procent återvunnet material som stål eller återvunnet gummi i pulverform. För en hållbar framtid investerar Michelin i högteknologiska återvinningstekniker för att kunna öka innehållet till 80 procent miljömässigt hållbara material.

Hållbara material
Vägen till det ambitiösa målet, miljömässigt hållbara material, kommer att nås via forskningsprogram om biobaserade material som Biobutterfly, och genom att arbeta tillsammans med Michelins partners och de avancerade teknologier och material som utvecklas ur dessa partnerskap.

Butterfly-programmet inleddes 2012 med Axens och IPP Energies Nouvelles för att ta fram syntetiska elastomerer ur biomassa som till exempel trä, halm eller sockerbetor. Michelin utvecklar innovativa lösningar idag för att kunna integrera mer och mer återvunna och förnybara material i sina däck, inklusive 30 procent återvunnet material år 2048.

Lehigh Technologies är ett specialiserat kemiföretag som är en del av Michelins High Technology Materials Business Unit. Lehigh är marknadsledande inom Micronized Rubber Powders (MRP), ett miljömässigt hållbart material som minskar kostnaden för råvaror med upp till 50 procent och levererar kompromisslösa prestanda på en rad marknader. Lehigh gör hållbar utveckling till en oslagbar proposition – vi kallar det ”Green for free”.

MRP ersätter olje- och gummibaserade råvaror för en rad industri- och konsumentvaror, till exempel högprestandadäck, plast, konsumentartiklar, fogmassa, konstruktionsmaterial och asfalt.

Lehighs tekniska experter samarbetar med kunderna för att optimera produkterna för varje tillämpning. Lehigh driver världens största MRP-fabrik i Tucker, Georgia, med en årlig produktionskapacitet av 54 000 ton. Lehighs moderna Application & Development Center ligger också i Tucker och fungerar som ett innovationsnav där Michelin forskar och utarbetar MRP-produkter i samarbete med sina kunder.

Michelin har för närvarande fem produktserier, PolyDyne™, MicroDyne™, EkoDyne™, Rheopave™ och Zenoflex™, och fortsätter att utveckla fler lösningar på sina viktigaste marknader. Lehigh, Spanien, ett joint venture med Hera Holding, är baserat i Barcelona. Den första Lehigh-anläggningen utanför USA – i Murrillo del Fruto, håller på att färdigställas och tillverkningen inleds under sommaren 2018.

Christopher Rahier, chef för Michelins High Technology Materials Business Line, säger i en kommentar om samarbetet:

- Det här förvärvet visar på Michelins strategiska beslut att utnyttja sin expertis om högteknologiska material, även inom områden som sträcker sig bortom däcktillverkning. I synnerhet genom att stödja användningen av innovativa återvunna material från däck i en rad icke-pneumatiska sektorer.

Återvinning
Enligt World Business Council for Sustainable Development beräknas det tillkomma en miljard utslitna däck år 2018 världen över, vilket motsvarar cirka 25 miljoner ton. I genomsnitt återanvänds 70 procent av dessa varje år och 50 procent återvinns. 50 procent är den mängd återvunnet material som används till gummerade ytor i till exempel sportanläggningar, och de övriga 20 procenten omvandlas till energi.

Som jämförelse återanvänds 14 procent plastförpackningar varje år (källa https://newplasticseconomy.org) och bilindustrin har ett återvinningsmål på 3,5 procent. Michelin investerar i högteknologi så att vid år 2048 ska 100 procent av däcken återvinnas för framtidens bilar.

För att lyckas med dessa ambitioner, föreslår Michelin utvecklade partnerskap och nya vägar för att återvinna däck, eller nya marknader för återvunna däck.

Som resultat hölls ett Hackathon år 2017 i partnerskap med Alliapur, för att brainstorma fram lösningar till hur däckgranulat skulle kunna användas. Vinnaren av denna Hackaton var ”Black Pillow” som föreslog att man skapade säkra urbana möbler tillverkade av däckgranulat.

Potentiella vinster
När alla dessa mål uppnåtts – 80 procent miljömässigt hållbara material och 100 procent återvunna däck – kommer besparingarna att motsvara:

  • 33 miljoner fat olja (16,5 supertankers), eller 54 000 GWh
  • En månads total energikonsumtion i Frankrike
  • 65 miljarder kilometer bilkörning per år med en förbrukning på 8 l/100 km.
  • 225 kms körning av alla bilar i Europa (291miljoner kms) eller 54 kms körning av alla världens bilar (uppskattningsvis 1,2 miljarder).

Vision Concept
Vid Movin’On förra året, presenterade Michelin sitt innovativa VISION-koncept. Avancerade material och 3D-printing kommer att användas för att tillverka och förnya däckmönstret till den här mobila lösningen, vilket betyder att det är 100 procent återvinningsbart. Egenskaper som ökar konceptets trovärdighet avseende hållbarhet:

  • Ett däck utan luft tillverkat av biobaserade och återvunna produkter
  • Ett uppkopplat ekosystem inuti däcket som erbjuder föraren tjänster och råd
  • Ett biologiskt nedbrytbart däckmönster som kan förnyas med en 3D-printer
  • En mobilitetslösning som minskar det miljömässiga fotavtrycket vid bilresor.

Press kit

print mail share
close

Kontakta