header-search
Nästa steg mot hållbar mobilitet:
Michelin påskyndar vätgasinitiativ
print mail share
close
placeholder-image
west Alla artiklar
print mail share
close

Nästa steg mot hållbar mobilitet:
Michelin påskyndar vätgasinitiativ

26 maj 2023
  • Stellantis ska förvärva lika stor andel som Michelin och Faurecia i Symbio,
    ledande inom utsläppsfri vätgasmobilitet
  • Betydande steg mot minskade koldioxidutsläpp från mobilitetsindustrin
  • Michelin har investerat i vätgas i mer än 20 år 

Vätgas är en viktig teknik på vägen mot utsläppsfri mobilitet. Den har varit en del av Michelins specialkunskap när det gäller material och vision om en renare mobilitet i mer än 20 år. 2019 grundade Michelin och Faurecia, ett företag inom FORVIA-koncernen, joint venture-bolaget Symbio. Med Symbio, ledande inom utsläppsfri vätgasmobilitet, ökar Michelin takten mot industriell användning av vätgas: Detta innebär att produktionen av bränslecellssystem nu kommer upp i en helt ny nivå och att den omfattande marknadsutrullningen drivs framåt genom att infrastrukturutbyggnaden påskyndas.

Nu har ett annat välkänt företag inom mobilitet, Stellantis, anslutit sig till vätgasnätverket. Stellantis kommer att äga 33,3 % av aktierna i joint venture-bolaget medan Michelin och Faurecia kommer att äga 33,3 % vardera, vilket innebär att alla tre blir lika stora delägare. 

Tillkännagivandet är ett betydande steg mot minskade koldioxidutsläpp inom mobilitetsindustrin och illustrerar Michelins engagemang för att utveckla alternativ till fossila bränslen. Tillkomsten av Stellantis som aktieägare kommer att stärka Symbios utveckling i Europa och USA.

Att Stellantis går in som delägare i Symbio är en enorm drivkraft för utvecklingen av vårt gemensamma dotterbolag. Det är också ett gott bevis på att bränslecellstekniken är avgörande för att fordonsindustrin ska lyckas med elektrifiering av mobiliteten – särskilt inom ramen för yrkesmässig användning. Stellantis är redan en nära samarbetspartner och kommer att vara en nyckelaktör hos oss i framtiden. Slutligen stärker denna transaktion övertygelsen som Michelin har hållit fast vid i många år: vätgas kommer att vara en av de oundvikliga lösningarna för att minska koldioxidutsläppen.

Florent Menegaux, VD för Michelin
placeholder-image

”Att förvärva en lika stor andel i Symbio kommer att stärka vår ledande position inom vätgasdrivna fordon genom att stödja vår produktion av bränslecellsbilar i Frankrike. Det fungerar också som ett perfekt komplement till vår växande portfölj av batteridrivna fordon”, säger Carlos Tavares, VD för Stellantis. ”Samtidigt som vi driver vår Dare Forward 2030-plan framåt för att nå koldioxidneutralitet senast 2038 tittar vi på alla tekniska verktyg som finns tillgängliga för att bekämpa den globala uppvärmningen. Vätgasbränsleceller är nödvändiga och Symbio kommer att bli en betydande aktör i kampen för att skydda kommande generationer.”

Symbio planerar att producera 50 000 bränsleceller per år fram till 2025 i företagets toppmoderna gigafabrik Saint-Fons som kommer att starta upp produktionen under andra halvåret 2023. Under 2022 tillkännagav Symbio implementeringen av sitt projekt HyMotive som syftar till att påskynda industrialiseringen och utvecklingen av banbrytande innovationer. Det är ett projekt som kommer att göra det möjligt för företaget att uppnå en total årlig produktionskapacitet i Frankrike på 100 000 system senast 2028, vilket kommer att skapa ca 1 000 nya arbetstillfällen.

”Vi är mycket nöjda med denna transaktion som kommer att öka Symbios kapacitet ytterligare och förstärka utvecklingen av joint venture-bolaget. Symbio är nu perfekt rustat för att skala upp och expandera sitt ledarskap utanför Europa – och detta i en tid då fordonsindustrin ökar takten mot nollutsläpp”, säger Patrick Koller, Chief Executive Officer på Faurecia. ”Detta avtal gynnar alla parter och gör det möjligt för FORVIA att bekräfta sin status som global ledare inom ren mobilitet.”

Transaktionen är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden. Ett avslut förväntas under det tredje kvartalet 2023.

 

 

Press kit