header-search
Kärnan av vad vi gör: All-Sustainable
print mail share
close
placeholder-image
west Alla artiklar
print mail share
close

Kärnan av vad vi gör: All-Sustainable

28 april 2022

Förhållingssättet Helt Hållbar, All-Sustainable, är inbyggt i koncernens strategi grundad på en balanserad avvägning mellan Människa Vinst Miljö. Michelin är innovativt och förbinder sig mer än någonsin till ett liv i rörelse.

“Människa – Vinst – Miljö”

Vad exakt innebär visionen “All Sustainable” för Michelin?
Det är en balans som sitter i företagets väggar och som styr val som bygger upp Michelins resultat-styrkort 2030.
Vår vision för framtiden grundar sig först och främst på verkligheten idag och i morgon.
Villkoren för tillväxt och ekonomisk utveckling har genomgått dramatiska förändringar. För att säkerställa sitt företags hållbarhet, måste en verksamhet ha kapacitet att fatta beslut som inbegriper sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer.

Vår tillväxt grundar sig på att främja den rätta balansen som den uttrycks i vår ”All Sustainable” approach. Med detta menar vi balansen mellan:

  • utveckling och tillfredsställelse hos varje medarbetare (MÄNNISKA)
  • ekonomisk och finansiell prestanda, för att garantera företagets hållbarhet och oberoende (VINST)
  • ett positivt bidrag till världen och dess invånare (MILJÖ)

Upprätthållandet av denna balans möjliggör för Michelin att säkerställa koncernens långsiktiga lönsamhet och hållbar tillväxt enligt företagets strategiska modell.

“All Sustainable” är både ett dagligt krav och en kompass som leder oss in i den framtid som gäller alla våra verksamheter.

  • Våra aktuella utmaningar kommer att mötas med Michelins förmåga att hantera det ömsesidiga beroendet mellan dessa tre aspekter: Människa – Vinst – Miljö. Och samtidigt skapa en balans mellan dem utan att någonsin ställa dem mot varandra.

Vad är “Michelin in motion” 2030 strategin?

I början av april 2021, vid sin kapitalmarknadsdag, presenterade koncernen Michelin in Motion, en strategi för hållbar tillväxt för 2030.

“Michelin in Motion” 2030 strategin är en del av gruppens All Sustainable approach

➢Michelin är övertygat om att företagets utveckling stöds av en Helt Hållbar strategi som strävar efter att finna den bästa balansen mellan personlig utveckling, ekonomisk prestation och skydd av miljön.

➢Denna övertygelse manifesteras uttryckligen i strategin “Michelin i Rörelse” för 2030, som är uppbyggd kring 12 viktiga sociala, samhälleliga, finansiella och miljömässiga indikatorer.

“Michelin i Rörelse” är därför grunden för koncernens hållbara tillväxt.

INOM DÄCK

Michelin fortsätter sin riktade tillväxt inom däck...

Michelin kommer växa, investera och förnya sig inom däck

Koncernen kommer i synnerhet att inrikta sig på segment med höga marginaler såsom 19 tum och större däck, RFID teknik, etcetera. Michelin kommer också att fokusera på specialiserade marknader som gruvdrift, anläggningsteknik, jordbruks- och flygdäck, genom att särskilt ta itu med mycket specifika behov som kommer att skapa tillväxt för hela gruppen. Till sist representerar trender inom mobilitet efter Covid och den accelererande tillväxten inom eldrivna fordon (EV), genuina tillväxtmarknader som erbjuder möjligheter för koncernen att återigen demonstrera sitt tekniska ledarskap.

... och investerar inom nya områden för tillväxt bortom däck

Michelin siktar på att utvecklas inom fem områden kring och bortom däcket.  

RUNT DÄCKET

Tjänster och lösningar, genom ett omfattande och distinkt erbjudande som integrerar vagnparkstjänster, uppkopplade mobila datatjänster, och en global tjänsteplattform för kunder.  

BORTOM DÄCKET

Hållbara flexibla kompositer, genom en fusions- och förvärvsstrategi och ett nytt inkubationsprogram för bolag. Flexibla kompositlösningar som band och transportband och lim och polymerkomponenter och hållbara material.

Sjuk- och hälsovård sektorn, genom den accelererade utvecklingen av Solesis inom områdena regenerativ medicin och cellterapi.

Metallbaserad 3D printing, genom en rad skräddarsydda lösningar för branschen som erbjuds av addUP, ett joint venture med Fives.

Vätgas mobilitet, framförallt genom Symbio, ett joint venture med specialisten på vätebränsleceller Faurecia.

Michelins mål är att 20-30 procent av koncernens intäkter kommer från sådant nyföretagande.  

Ett första steg med start 2023

Michelin har också satt upp mål för 2023, inklusive finansiella mål, effektivitetsvinster och minskade allmänna och administrativa kostnader. Koncernen siktar vidare på att uppnå en genomsnittlig försäljningstillväxt på fem procent per år mellan 2023 och 2030.  

Rörelse för livet

Rörelse är livets grund. På Michelin tror vi att inget kan hindra oss från att förflytta oss. Att erbjuda alla en bättre väg framåt är vårt företags mission. Vår approach All Sustainable är själva kärnan i vår verksamhet och driver oss ständigt att finna lösningar som kan främja en optimal balans mellan personlig tillfredsställelse, ekonomisk utveckling och att skydda jorden och dess invånare. Med hjälp av vår kapacitet förnyar vi oss fortsatt för att hjälpa mänskligheten att erövra nya gränser och leva ett bättre liv i rörelse.

Florent Menegaux, Koncern Vd, Michelin Group: ”Tack vare vår innovationsförmåga är och kommer Michelin alltid att vara en källa till lösningar.”

Press kit

print mail share
close

Kontakta