header-search
Vägen och utmaningarna för att uppnå 100 procent hållbara däck
print mail share
close
placeholder-image
west Alla artiklar
print mail share
close

Vägen och utmaningarna för att uppnå 100 procent hållbara däck

9 december 2021

Framtidens däck kommer att vara 100 procent hållbara under hela sin livscykel.  Michelin vill nå detta mål senast år 2050. I fem punkter sammanfattar Michelin målen och utmaningarna.

  • Däck producerade 2030 och framåt ska ha 40 procent hållbara material. Från år 2050 ska alla däck vara till 100 procent helt ekologiska eller producerade av återvunnet material
  • Däckproduktionen ska vara CO2-neutral från år 2050
  • Effektiv däcklogistik med hög andel alternativa transportmedel ska användas
  • Högteknologi för optimerad däckanvändning som minskar rullmotståndet, ökar livslängden, minskar slitaget och utnyttjar smarta uppkopplade däck
  • Strukturerade återvinningsprocesser för att omvandla dagens däck till morgondagens resurser. Michelin och Bridgestone siktar på branschinitiativ

Med utvecklingen av ett 100 procent hållbart däck vill Michelin motverka nödläget för klimatet.  Därför beaktar koncernen däckets hela livscykel och bidrar med sin fulla innovativa styrka till varje område.

Nödläget för klimatet är här. Hållbarhet är inte ett mål i sig utan relevant för affärerna. Ekonomi och ekologi måste vara i harmoni och det är vad våra kunder förväntar sig av oss. Vi gör mobiliteten mer hållbar och anpassar den till framtidens och våra kunders behov med mer miljövänliga och uppkopplade däck.  Det 100 procent hållbara däcket är en stor utmaning för Michelin. Detta sporrar oss till utveckling av ny teknik och att förändra vårt sätt att arbeta. Vårt mål är tydligt. Michelin vill göra rörligheten säkrare, mer tillgänglig, effektivare och framför allt mer miljövänlig genom fortlöpande innovation. 

Anish K. Taneja
placeholder-image

Materialblandning och produktion på prov

Däck innehåller i allt högre grad ekologiskt producerade eller återvunna material som naturgummi, biobaserade hartser eller återvunnen plast. Specialister arbetar för att stadigt öka denna andel. Michelin är involverat i ett antal forskningsprojekt och samarbetar med nystartade företag, laboratorier och universitet.  Företaget har åtagit sig att använda 40 procent hållbara material i däck tillverkade från år 2030 och framåt, vilket bör nå 100 procent år 2050.
Vid produktion av däck har Michelin satt som mål att minska det ekologiska avtrycket för alla produktionsanläggningar. Till exempel i förbrukningen av lösningsmedel och energi, i avfallet och utsläppen av koldioxid samt i förbrukningen av vatten. Sedan 2005 har koncernen redan halverat sin konsumtion. År 2050 ska Michelin tillverka helt klimatneutralt och vara 
oberoende av det offentliga vattennätet. Dessutom strävar Michelin efter att avstå från användningen av lösningsmedel i däckproduktionen vid denna tidpunkt.

placeholder-image

Förnybara material som återvunnen PET-plast eller engångsplast kommer också att ingå i däck i framtiden med hjälp av den högteknologiska återvinningsprocessen.

placeholder-image

I år har Michelins expertis inom högteknologiska material redan lett till en banbrytande innovation: ett racingdäck som ger enastående prestanda på banan och samtidigt är tillverkat av nästan 50 % hållbara material.

Däcken ska segla

Mindre, men bättre och annorlunda är Michelins motto inom däcklogistik. Företaget minskar sina transporter och förlitar sig på effektivare logistik med alternativa transportalternativ. Michelin vill sänka koldioxidutsläppen från logistiken med 15 procent till år 2030 jämfört med 2018. El- och vätskedrivna fordon samt segelfraktare ska användas som transportmedel. Michelin har annonserat ett första partnerskap med Neoline, en operatör av vindkraftsfartyg. Neoline ska ta över den koldioxifria transporten mellan de två kanadensiska städerna Halifax och Saint-Nazaire.

Größter Öko-Hebel bei Rollwiderstand, Abrieb & Co.

75 till 90 procent av ett däcks miljöpåverkan orsakas av dess användning. Det är här åtgärder gör skillnad för att kraftigt förbättra livscykelanalysen av ett däck. Michelin vill minska rullmotståndet ytterligare och har gjort förbättringar vad gäller däckens rullmotstånd under de senaste 30 åren genom årliga prestandaökningar på en till två procent. Lägre rullmotstånd ger lägre bränsleförbrukning och ökar möjligheten till att använda elbilar. 

En annan aspekt är Michelindäckens hållbara prestanda på grund av de bibehåller sina egenskaper ända ner till slitagegränsen. Michelin gör kontinuerliga framsteg på detta område och arbetar för att se till att ett däcks prestanda förblir högt oavsett om det är nytt eller använt.  Om alla däck används ner till sin slitagegräns skulle 128 miljoner färre däck användas årligen i Europa, vilket motsvarar årliga minskade koldioxidutsläpp på 6,6 miljoner ton.  

Michelin har under många år investerat för att minska partiklar från däckslitage. Koncernen har åtagit sig att ytterligare minska de totala partikelutsläppen i sina nya produktlinjer. Sedan 2015 har Michelin minskat däckslitaget med fem procent. Dessutom är företaget involverat i arbetet med europeiska regler för däckslitage och deltar genom kommittéarbete i utvecklingen av lämpliga testmetoder. 

Slutligen har digital teknik och utveckling av uppkopplade nätdäck också en positiv effekt på ett däcks miljöbalans. Genom bland annat digital registrering av användningsparametrar eller tryck- och temperaturövervakning av däcken.
När det gäller däckförvaring har Michelin satt som mål att omvandla uttjänta däck i slutet av sin livscykel till råvaror som lämpar sig för produktion av nya däck och nya produkter. Denna fas av däckets livscykel är har en stor hävstång för att göra däck mer miljövänliga. Michelin har fastställt att cirka 1,6 miljarder däck slängs varje år. Det motsvarar 26 miljoner ton däck som hamnar på soptippar eller som förbränns.  För att avsevärt minska denna miljöpåverkan efterlyser Michelin och konkurrenten Bridgestone gemensamt en högre återvinningsgrad av begagnade däck. Till exempel kan kimrök (sot) från återvunna däck användas för att producera nya däck.  

Press kit

print mail share
close

Kontakta